..zober svoje uzdravenie a zmenu v tvojom živote!  Žijeme  vo  vyspelej dobe, plnej modernej technológie, možností , ktoré by  mali uľahčovať život človeka, preto  náš život by mal  byť ľahší, zábavnejší, bezstarostný .. ale  vidíme  čoraz viac  zničených, ustarostených  ľudí  bojujúcich s chorobami, depresiou, závislosťami.. Ťažké  choroby  trápia  už aj mladú  generáciu  ľudí, nehovoriac o raste  závislosti  ako  drogy,  alkohol, gamblerstvo, ktoré nezničia iba jednotlivé osoby, ale často celé rodiny a ľudí okolo nich. Ľudia sa snažia riešiť svoje problémy rôznymi spôsobmi, často bezvýsledne, aj s tragickým koncom, a mnohokrát zato obviňujú Boha. Ale poznaj pravdu, že práve On, a jeho syn Ježiš vie dať riešenie na tvoj problém. Božie slovo je plné  zázrakov, ako  boli ľudia uzdravení, vyslobodení.  Ježiš nikomu  nepovedal že  ho neuzdraví, je napísané že  uzdravil všetkých.. Ježiš ťa vie uzdraviť aj dnes, aj dnes môžeš prežiť zmenu v tvojom živote..

.. A keď vošiel do domu, pristúpili k nemu slepí. A Ježiš im povedal: Či veríte, že to môžem učiniť? A oni mu povedali: Áno, Pane! Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery! A hneď sa im otvorili oči.. Mat.9.28