Prednášky pre  každodenný život  na základe biblie, ktoré  vedia usmerniť a  povzbudiť život  človeka. Každý z nás prejde rôznymi životnými cestami, vidíme, počujeme, prežijeme  rôzne  životné  situácie, ktoré nás  často  donútia  klásť  otázku .."Prečo?" Naše prednášky z "manuálu života" a od  ľudí, ktorí sú vedení Bohom, ti prinesú múdrosť a riešenie..