Usporiadavame radostný hudobný program so zameraním na povzbudenie spojený s prednáškami. Programy organizujeme aj pre domovy dôchodcov, stredné školy, internáty, detské  domovy s rôznymi  tematikami. Prednášky  sú zamerané na rôzne oblasti života ako nájsť v živote zmysel, radosť, ako usmerniť mladých ľudí, aby nepodľahli nástrahám tohto sveta – alkohol, drogy atď.