Mark Zechin, 29.6.2017

Ďen v domove dôchodcov, 16.12.2016

Vierka Berkyová GOSPEL music tour Levice, 21.10.2016

Smolenice, jeden aktívny deň .. 20.8.2016

Mudr. et. MVDr. Škarda - prednáška v synagóge, 30.04.2016

a takto je nám veselo.. , 27.12.2015

O.Straka & friends & evanjélium, Levice - park, 27.7.2015

skupina UP & evanjélium, Nitra - Mlynárce, 24.7.2015

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, 18.7.2015

Šťastný Nový rok 2015

Mudr. et. MVDr. Škarda - prednáška v synagóge, 15.11.2014

Žiďo & evanjélium, Nitra - Mlynárce, 12.6.2014

Spomienkový večer v LV, 6.6.2014

Ústav na výkon trestu odňatia slobody, 31.5.2014

Šťastný Nový rok 2014

ICE MEETING pre mladých, 26-28.12.2013

Deň s kresťanským hip hop spevákom, 5.12.2013

Program na Margite-Ilone, 25.7.2013

Prednáška na internáte, 6.6.2013

Stretnutie v synagóge, Levice 2.6.2013

Spoločný výlet v Dudinciach.. 26.5.2013

Návšteva v detskom domove.. 10.5.2013